No results.

ESIS video's

Registraties

1:14 navigeren
1:48 registratiescherm
2:10 registratie verwijderen
2:19 registratie inzien / wijzigen
2:30 bijlagen inzien
3:05 bijlage toevoegen
4:00 signaal op dossier
4:30 registratie in OSO-dossier
4:40 toegang beperken
5:08 nieuwe registratie
6:30 sjabloon gebruiken
7:02 soort registratie: afspraak
7:26 soort registratie: diagnose
8:25 soort registratie: extern contact
8:55 soort registratie: extra ondersteuning
9:25 soort registratie: incident
9:55 soort registratie: leerlingbespreking
10:04 soort registratie: notitie
10:48 online teksteditor
11:40 registratie afdrukken