No results.

ESIS video's

Groepsplannen

0:20 Navigatie
0:28 Overzichtsscherm groepsplannen
0:55 Uitstroombestemming
1:00 Resultaten
2:22 Verwachte groei
3:56 Kolom "Doel"
4:56 Kolom "Informatie over methodetoets"
5:00 Kolom "Subgroep vorige periode"
5:05 Kolom "Signaal"
5:24 Kolom "Subgroep huidige periode"
5:45 Observatie & Onderwijsbehoefte
6:55 Evaluatie
7:25 Subgroep indelen
8:55 Inhoud geven aan groepsplannen
9:28 Tabblad "Algemeen"
9:42 Tabblad "Doel"
10:09 Tabblad "Inhoud"
10:17 Tabblad "Aanpak"
10:22 Tabblad "Organisatie"
10:26 Tabblad "Evaluatiewijze"
10:35 Groepsplan inhoud overnemen
12:22 Individuele plannen
13:00 Groepsplan afdrukken
13:29 Evaluatie