No results.

ESIS & SCOL video's

ESIS: PO Verzuimregister DUO

Het Verzuimregister van DUO maakt het digitaal melden van verzuim mogelijk. Het vervangt de huidige werkwijze en leidt tot een lastenvermindering voor de scholen en de gemeenten.